Items 1 - 19 of 19 total
1.

Adam ASTM-3-5000 Calibration Weight ASTM 3-5000g

SKU: RMY-ADAM-ASTM-3-5000
$323.91
2.

Adam ASTM-1-500 Calibration Weight ASTM 1-500g

SKU: RMY-ADAM-ASTM-1-500
$124.58
3.

Adam DCT-5000 5000 g Dune Compact Balance

SKU: RMY-ADAM-DCT-5000
$49.11
4.

5.
6.
8.

Adam PGW-1502e 1500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-1502E
$742.30

9.

Adam PGW-1502i 1500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-1502I
$933.75
10.

Adam PGW-2502e 2500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-2502E
$809.25
11.

Adam PGW-2502i 2500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-2502I
$1,016.75
12.

Adam PGW-3502e 3500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-3502E
$892.25

13.

Adam PGW-3502i 3500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-3502I
$1,099.75
14.

Adam PGW-4502e 4500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-4502E
$975.25
15.

Adam PGW-4502i 4500 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-4502I
$1,182.75
16.

Adam PGW-453e 450 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-453E
$892.25

17.

Adam PGW-453i 450 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-453I
$1,099.75
18.

Adam PGW-753i 750 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-753I
$1,431.75
19.

Adam PGW-753e 750 g Precision Balance

SKU: RMY-ADAM-PGW-753E
$1,224.25